≡ Menu

Счетоводни услуги и организация на счетоводството

Правилната организация на счетоводството в една фирма има огромно значение. За тези, които не разбират от управление на парични потоци, може би счетоводното обслужване на един бизнес не им се вижда толкова важна част, но това не е така.

Стриктното спазване на всички нормативни актове и спазването на законовите срокове са от изключителна важност. Това се осъществява с правилна организация, съобразена с характера и структурата на стопанската дейност на фирмата. Липсата на добра организация води до забавяне обработването на отчетната информация и съществува риск от необосновано разхищение и дори злоупотреби. Недостатъчната икономическа информация възпрепятства доброто управление на всеки бизнес.

Организацията на едно счетоводство трябва да включва:

  1. Навременно и компетентно документно формулиране и отчитане на всяка стопанска операция;
  2. Съкратено опростяване на обема на документацията, за което е нужна професионална квалификация;
  3. Организиране на равномерен ритъм на документооборота, което улеснява освен воденето на самото счетоводство но и натоварването на персонала на фирмата;
  4. Квалифицирана счетоводна отчетност от професионалисти;
  5. Използване на съвременен счетоводен софтуер и съвременна техника.

Правилното планиране на счетоводството, което всъщност се явява ключов елемент от дейността на всяка фирма е от огромно значение за нейното развитие и успех.

Организирането и планирането на счетоводството на един бизнес трябва да се извършва от специалист счетоводител или да се ползват счетоводните услуги на счетоводна кантора. Обикновено счетоводните фирми са тези, които стриктно следят за всички промени в нормативни актове и закони. На тях може изцяло да се разчита и в спазването на нужните срокове. Те имат своя вътрешна счетоводна организация, която е съвкупност от инструкции, правилници, указания и други.

Всяка счетоводна къща има и свой правилник и вътрешна нормативна уредба, които включват и непрекъснато обучение на своя персонал. Всичко това е една огромна гаранция за получаване на счетоводни услуги, осигуряващи безгрешно счетоводно управление на документооборота и коректна счетоводна отчетност.

В големите компании планирането и организирането на счетоводството се осъществява от счетоводен отдел, а отговорността е на Главен счетоводител. Дейността и отговорностите на Главния счетоводител е регламентирана в Закона за счетоводството.

За по-малкия и среден бизнес тази дейност може да се поеме от външен счетоводител в лицето на счетоводна фирма, която сключвайки договор за абонаментно счетоводно обслужване на фирмата, поема и своите отговорности.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!