≡ Menu

Работата в чужбина става все по-популярна

Колко често се случва някой ваш познат, наскоро завършил университет или друго учебно заведение да бъде доволен от работата си. Много рядко! За жалост, ситуацията в България е такава, че за да започнете работа на добра позиция с добро заплащане или изобщо каквато и да е административна или техническа работа, от вас се изисква да имате години опит във въпросната сфера. Като че ли никой не се замисля, че ние няма как да получим този опит, ако не ни се даде шанс.

работа в чужбина

работа в чужбина

Това е причината все повече млади хора, дори с образование, позволяващо им да получат професия веднага след дипломирането си, се ориентират към работа в чужбина. Развитите страни от европейския съюз имат утвърдената практика в търсенето на нови кадри, да залагат на млади и много амбициозни хора, готови да се трудят упорито в стремежа си да се утвърдят, да придобият нови квалификации и знания и да се изскачат по стълбата на своята кариера.

Именно това е причината все повече млади българи да бъдат мотивирани да търсят работа в чужбина, колкото и трудно да им се струва това начинание. Всеки един от тях е убеден, че усилието носи своята финансова и професионална възвръщаемост. А практиката само го доказва.

Причината все повече от нас да търсят работа в чужбина е и възможността не само лесно да пътуваме във всички страни от Европейския съюз, но и като техен член ние, българските граждани, да можем свободно да участваме в пазара на труда и на останалите държави-членки. Това дава огромна перспектива за бъдещото професионално развитие на онези, които не познават граници за своите възможности.

Толкова много са примерите с хора, започнали неквалифицирана работа в чужбина, преминали през множество постове и фирми, и успели да пробият към върха – върха, който всеки един от тях си е поставил като цел.

А отговорът на всички тях на въпроса: “Биха ли се завърнали в България?”, е един и същ: “Да, разбира се, стига тук да им се предлагаха същите възможности за добро професионално развитие и бързо личностно израстване във всяка професия…”.

Тъжно е, но все още не се е намерил такъв човек, който да потвърди с опит и постижения, че е постигнал същото в България, не и за краткото време, за което можете да го постигнете с работа в чужбина.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!