≡ Menu

Маркетинг за социални мрежи

Маркетинг за социални мрежи е сравнително ново понятие. То навлезе в общественото пространство и бурно се разви за кратък период от време, благодарение на популярността на социалните мрежи до момента. До днешна дата много търговци, фирми, марки и учреждения ползват услугите на маркетинга в социалните мрежи и печелят от това.

Често понятието бива бъркано с понятието „Социален маркетинг“, а те имат различни цели. Социалния маркетинг не е насочен, като цяло към рекламата на нещо, което да се купи и употреби, а към насърчаването на дейности и кампании, които са полезни за обществото. Единственото общо между двете е ролята на обществото в случая, като главна цел на маркетинга.

Маркетинг за социални мрежи, като Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Flickr и други се предлага и се ползва съответно често и целенасочено. При този вид маркетинг се създава и ползва съдържание, което масовото общество да ползва, харесва, споделя и чрез тези си дейности да осигурява продажби на ползващите услугите на този род маркетинг. Похватите му са доста разнообразни, а разходите за него могат да бъдат минимални с правилна употреба на средствата му и изграждане на подходяща стратегия за действие.

Освен социалните, популярни мрежи могат да се ползват услугите на блогове, сайтове за споделяне и форуми. Но те не са толкова популярни все още. Чрез маркетинг за социални мрежи, инструментите му и организирането на подобен род маркетингови кампании, може да се достигне до целевата аудитория сравнително бързо и лесно.

Силно профилираното филтриране на аудиторията, интересите й, възможностите за избор на възраст, пол, местонахождение и обкръжение, до голяма степен правят организирането на подобен род кампании, като успешни. Възможността само, чрез ключови думи да възбудим интереса на хиляди хора е уникална. Дали ще се организират конкурси, дебати, игри или какво ли още не целите на маркетинговата кампания трябва да са ясни и добре изразени, за да се достигне до така желания краен резултат, тоест увеличение на популярността и съответно продажбата на продукти или услуги. Социалните мрежи са мощно оръжие за добрата маркетингова стратегия и са ефективни със сигурност.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!