≡ Menu

Лондон – подходящият град за доходоносна работа

Успехът в търсенето и намирането на най-подходяща работа до голяма степен зависи от мястото, където я търсите, от икономическите условия на град, местност и дори държава. Това са фактори определящи не само праговете на заплатата ви, но и сферите, в които можете да се развивате професионално и личностно. Все повече млади българи с отлично образование обаче страдат от тъжния факт, че в България не могат докрай да реализират потенциала си, че у нас икономическите условия не предоставят поле за развитие на всички професии, за които университетите ни предлагат образование. Това е и най-честата причина младото поколение да търси реализация на своите професионални стремежи някъде навън.

Но къде най-често отиват младите българи?

Англия

Англия

Все по-зачестяваща тенденция е по-голямата чат от тях да избират работа в Лондон. Причините за това са много. На първо място е достъпността на държави като Англия, която е част от Европейския съюз, а това означава, че за българите там има по-лесен достъп за образование, работа и търговия в сравнение с останалите икономически добре развити държави извън ЕС.

Друга особено важна причина за българските младежи да изберат работа в Лондон, Англия е английският език. Въпреки широката му популярност и в други държави като интернет и бизнес език, от огромно значение е да владеете езика на дадената нация, ежедневния език на хората, в чиято държава възнамерявате да работите. А къде по-лесно можете да откриете това от англоговорящите държави от Англия.

Тъй като тази тенденция, както вече казахме, все повече се затвърждава, логичното е следващата причина младите българи да търсят работа в Лондон да бъде наличието на други техни сънародници там. Толкова много наши близки и познати работят в Лондон, че е почти невъзможно да не се срещнете с тях. Ще ги видите в множеството магазини с български продукти, в заведения и в обособените общества на чужденците в Англия.

Работата в Лондон е своеобразна възможност не само да промените начина си на живот, но и наистина да откриете едно широко поле за практикуването и усъвършенстването на вашата професия, а заедно с това и възможността да спечелите наистина добри пари, с които да подсигурите своето бъдеще.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!