≡ Menu

Лизинг- форми и предимства

Ако до преди десетина години използването на лизинг изглеждаше нещо твърде ограничено и съмнително, то днес тази финансова дейност се е превърнала в практика при закупуването или отдаването под наем на стоки и имоти. Защо е така? Най-лесният отговор е свързан с определянето на финансовото състояние на хората, които във време на икономическа криза изпитват затруднения при закупуването на някои по-скъпи стоки за дома или бита. Има, разбира се, и други причини, които според икономистите си заслужава да бъдат взети под внимание, когато се използва лизинг. На първо място това е бързината на отпускане на съответната сума и по-ниската лихва. За разлика от банките, чиято тромава процедура по даването на кредит бави клиентите, всеки лизинг има предимството, че спестява време на потребителя и той може да започне своевременно определена дейност или да използва дадена стока.

Осъзнаването на предимствата на покупки на лизинг увеличава приходите и в магазините за бяла, черна или селскостопанска техника, както и за продажба на тежки или леки автомобили. За улеснение на клиентите в големите магазини са направени и специални гишета за лизинг, където определени лица разясняват подробно формалностите при сключването на договора за лизинг, който ще се използва за закупуване на някаква стока за бита или производството.

На някои от електроуредите се поставят и специални надписи „Изплащане на лизинг”, което е допълнителен притегателен център за клиентите. Най-често на лизинг се закупуват перални машини, печки, сушилни, компютри, съдомиялни и други уреди за кухнята. Първенството обаче държат закупените на лизинг автомобили. Съвременните хора вече са свикнали с условията на лизинговото изплащане, което дава възможност на малки вноски в определен период от време да се изплати закупената стока. Това е така нареченият финансов лизинг. При него лизингополучателят става окончателен собственик на активите, след като изплати и последната лизингова вноска.

По- други са условията при използването на оперативен лизинг. Той се състои в наемането на дадена стока за определено време, през което на лизингодателя трябва да се изплаща някаква част от крайната цена на актива. След като изтече определеният срок за използване на дадените на лизинг съоръжения или други активи, лизингополучателят е длъжен да върне наетата стока. При негово желание той може да доплати някаква сума и да откупи активите от лизингодателя.

Днес има много лизингови компании, които са в услуга на желаещите да се снабдят с даден актив бързо и с по-малко рискове. Така всеки лизинг – като форма на финансиране в съвременния свят се оказва изключително продуктивен и надежден ход за хора с различни финансови възможности.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!