≡ Menu

Как да наклоним везните в наша полза, когато кандидатстваме за бърз кредит

Ако имате спешна нужда от пари на заем, за да стабилизирате финансовото си положение може да последвате следните препоръки, при кандидатстване за бърз кредит или ако кандидатстването за него е онлайн.

С оглед на това, че напоследък се заформи икономически спад познат като „Световна финансова криза“, задлъжнялостта, непредвидените разходи започнаха да се покачват. Все повече от хората изпадат във финансови затруднения. При едно такова затруднение имате възможност да се възползвате от продуктите на финансовите организации, като бърз кредит или бърз кредит онлайн. Но за да Ви бъде отпуснат такъв, трябва да Ви бъде направена проверка и оценка.

Един от основните критерии е да имате регулярни доходи, без значение от къде идват, дали си декларирани или не. Може да нямате сключен трудов договор, но да получавате парични средства, като пари от наем например. Другата съществена проверка, която правят финансовите институции е проверка на кредитното ви досие. Тази проверка се състои в това, какви кредити сте имали преди предстоящото ви кандидатстване за заем, дали сте погасявали навреме дължимите си вноски по вашите кредити и т.н.

Цялата тази информация е записана във вашето кредитно досие, което се намира в регистър, който се поддържа от Българска Народна Банка. С тази информация имат право да работят както банкови, така и небанкови финансови компании. Ако имате „чиста“ кредитна история, внасяли сте всичките си вноски по предходни кредити навреме, можете да получите бърз кредит. Но ако не сте бил редовен платец има вероятност да отхвърлят вашето искане. Спазването и опазването на вашата кредитна история в бъдеще може да доведе за получаване по-лесно на бързи кредити.

Също така ще можете да кандидатствате и за по-големи суми, без да се притеснявате от отказа им. Когато попълвате формулярите за искане на бърз кредит е хубаво да давате пълна и точна информация за себе си. В крайна сметка се оказва, че отпускането на бързи кредити е много по-ефективно при небанковите организации, отколкото при тромавите банки или алчните заложни къщи.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!