≡ Menu

Дизайн на лого, визуалната презентация на фирмата

Дизайн на лого визуализира с минимални средства, това което носи като послание една фирма. Първата и презентация и впечатление сред клиентите е именно логото. То присъства на всички рекламни материали, брошури, каталози и в уебсайта на дадена компания. Неговите размери не са големи, но изработката му сама по себе си трябва да го прави забележимо. Трудно е да се каже, дали едно анимирано лого или едно статично такова, е по-забележимо. Понякога това твърде много зависи от контекста, а и отпечатването на логото върху стандартни канцеларски и рекламни материали, все пак е статично, не динамично изображение. Дизайн на лого и визуализиране на идеята на самия дизайн е процес, който се случва веднага и мигновено.

Понякога успеха се постига след време и едно лого доказва функционалността си във времето. Много зависи и за кого е изработено самото лого. Някои малки и средни бизнеси, нямат мощните рекламни средства под ръка, както големите компании имат. Техните лога се виждат от по-малък кръг хора и се налагат, като марка сред шепа клиенти. Докато големите компании по-бързо и агресивно налагат марките си в световен мащаб и техните лога са разпознаваеми по цял свят. Тази известност не се постига единствено с добър визуален дизайн и смисъл, а с мощните механизми на всякакъв вид рекламни кампании. Дори и едно, не чак дотолкова уникално лого може да се наложи пред много по-уникално такова, ако се рекламира по-активно. Затова дизайн на лого и визуализиране на фирма е процес, който е взаимно свързан с мащабите на фирмата, нейната популярност и допира до повече клиенти.

Независимо, обаче колко голяма или малка е компанията, за която се изработва логото, то трябва да е семпло и динамично. Прекалено усложнените дизайни са твърде объркващи и не носят ясно послание на клиентите. Само подчертаването с продуктов елемент или ярък цвят, понякога говорят повече за компанията, отколкото многоцветните и претрупани с изображения лога. Използването на онлайн инструменти и ресурси за дизайн на лого, често пъти е в помощ на мнозина. От такива ресурси може да се получи добра актуална информация, да се инспирират идеи или просто да се канализира самия процес по дизайна. Вредно е, обаче ако директно копираме или ползваме готови елементи. Тогава принципа на матрицата, бива приложен и едно лого не може да стане достатъчно уникално, ако не носи свой собствен елемент на внушение. Като цяло едно малко изображение, като логото е носител на голяма част информация, синтезирана и кодирана в текст или символ. Той обаче трябва да е достатъчно ясен и четлив за масата на клиентелата, за да се постигне ефекта на едно добро и уникално лого.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!