≡ Menu

Дизайн на лого характерни особености

Дизайн на лого е една уникална по своята същност задача, за който и да било дизайнер. При нея много точно, ясно и категорично се прави заявка за присъствието на фирмата поръчител, на пазара и нейните бъдещи намерения. Едно лого е не само лице, визитка и разпознаваем знаков белег на компанията, но най-вече е спойка. То присъства навсякъде и на всичко, което за в бъдеще ще бъде казано, изговорено и направено от фирмата притежаваща го, защото то е нещото, което заедно с името й на първо място вижда и чува клиента.

Има три основни аспекта, чрез които могат да бъдат припознати основните характеристики на едно лого: гледна точка на клиентите виждащи го, гледна точка на фирмата притежаваща го и гледна точка на дизайнера на логото.

За клиентите виждащи милиони лога отвсякъде в днешно време, дизайн на лого е едно смигване и напомняне за даден продукт или компания. Колкото по не натрапчив, деликатен и запомнящ е този начин, толкова по-голяма е вероятността логото на фирмата да се запечата в съзнанието на аудиторията от клиенти;

За фирмата характерната особеност на едно лого е неговата смислова обвързаност с нея и какво може една малка графична рисунка или знак, като логото да каже за нея или да покаже. Обикновено в голям процент от логата създадени за редица фирми се залага на стандартните идеи и фирменото име или пък определен буквален негов израз, биват използвани за създаването на лого. Това обаче в голяма част от случаите е грешка, защото едно лого най-малкото трябва да е буквално, за да е запомнящо се, отличаващо се и успешно най-вече.

За дизайнера на лога, дизайн на лого се свързва преди всичко с професионализъм, израз на идеи и идеологии и удовлетворяване нуждите на фирмата клиент не на последно място. Тук майсторски изработеното лого е истинско предизвикателство. Никак не е лесно само с една едничка графика, знак, буква или форма да обвържеш смисловите характеристики на един цял бизнес с неговото лице – логото. От друга гледна точка има и доста специфични моменти от чисто техническа величина, като баланс, изчистено присъствие, използване на цвят, шрифт, форма и още много други неща. За това дизайнерите на лого освен иновативно мислене имат и голяма част рутина в своята работа, за да успеят през призмата на стандартното да покажат едно нестандартно решение за един бизнес – запомнящо се и адекватно.

Дизайн на лого освен изключително необходим е и комплексен. При него връзката фирма – дизайнер- потребител на фирмените продукти и услуги е едно цяло и нейното запазване е с голяма важност, за да се получи изработката на логото, такава каквато трябва да е! А именно ефективна, подходяща, уникална, практична, естетична и най-вече идентифицираща. Само и единствено при тази ситуация едно лого е добре изработено и с времето ще разкрие своя истински потенциал.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!